Tools

Brúsenie nástrojov Titman

POKYNY PRE BEZPEČNÉ BRÚSENIE FRÉZOVACÍCH NÁSTROJOV.
PRI PREBRUSOVANÍ FRÉZOVACÍCH NÁSTROJOV FIRMY Titman DBAJTE MA NASLEDUJÚCE POKYNY:

  • ► Zabráňte prehriatiu britových doštičiek voľbou správneho brúsneho kotúča.
    Pri prehriati vznikajú trhliny a britové doštičky pájkované natvrdo sa uvoľňujú (prehriatie doštičky môže byť spôsobené použitím nesprávneho brúsneho kotúča)
     
  • ► Ak nie sú hrany britových doštičiek vyštrbené, odporúčame HW doštičky brúsiť len na čele.
     
  • ► Po viacnásobnom prebrusovaní je potrebné taktiež viac osadiť telo nástroja, aby nastal potrebný presah britu. Dostatočný presah britu zabraňuje opáleniu a vibráciám a dovoľuje vysoké posuvy.