Tools

Bezpečnostné smernice

DBAJTE NA NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

 • ► Presvedčte sa, že kleštiny sú neopotrebované a čisté.
   
 • ► Frézy upínajte v dížke 2/3 stopky. Stopku nedorážajte na dno kleštiny,
  nechajte si priestor cca 3mm od dna.
   
 • ► Nástroje musia byť upnuté pevne a bezpečne.
   
 • ► Dbajte na dodržiavanie stále rovnakého posunu, aby ste predišli prasknutiu britu.
   
 • ► Dobré odsávanie prispieva k prevádzkovej bezpečnosti a dobrým pracovným výsledkom.
   
 • ► Nikdy neprekračujte dané max. otáčky uvedené na stopke nástroja.
   
 • ► Pri práci používajte ochranné okuliare a vhodný odev.
   
 • ► Frézy, ktoré nepracujú spoľahlivo, pri frézovaní vibrujú alebo spôsobujú veľký hluk,
  okamžite vyberte zo stroja a nechajte odborne prebrúsiť.
   
 • ► Nikdy nepoužívajte tupé alebo poškodené nástroje.